Победители


ПЪРВА ИГРА

Невена Кабадийска
Валентина Кертова
Елена Костадинова
Христиана Петрова
Пенка Димитрова