Регламент за участие в конкурс „Любим маникюрист за 2018 година“


Настоящите правила определя условията за провеждане на конкурс „Любим маникюрист за 2018 година“ и урежда отношенията между организаторите и участниците в конкурса.

1. Организатори на конкурса

Организатори на конкурса са „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Влайков” 15, ет. 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител и „СББ Медиа“ АД, ЕИК 131173325, ИН по ЗДДС BG 131173325, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Отец Паисий” 15, представлявано от Димитър Красимиров Друмев – Изпълнителен директор.

2. Цели на конкурса

Да предостави на професионалистите маникюристи, които ще участват в конкурса, онлайн платформа, в която всеки от тях да създаде свой профил и галерия от снимки. Така всеки участник ще може да покаже своите най-добрите дизайни и модели на маникюр, които лично е направил в професионалната си практика. Със своите снимки на реални и професионално направени модели маникюр, професионалистите ще се борят за симпатиите и вота на потребителите на сайта www.rozali.com;

Да предостави на участниците в конкурса онлайн платформа, в която за периода на конкурса всеки от тях доброволно да публикува в своя профил, името и адреса на салона, в който практикува и телефон за записване на часове с цел популяризиране на професионалната му дейност и привличане на нови клиенти.

Да предостави онлайн платформа, в която с положителен вот потребителите на сайта www.rozali.com да определят общо 25 любими маникюристи от цялата страна за 2018 година. Подреждането в класацията ще бъде от участника събрал най-висок вот към участника с по-малък вот в низходящ ред от 1-во (първо)до 25-то място.

Чрез организиране на регулярни игри с награди, организаторите да поддържат интереса и активността на потребителите на сайта www.rozali.com при гласуването им за един или повече от един маникюристи. Подробно описание има в Регламент за гласуване в конкурса „Любим маникюрист за 2018“.

3. Награди за любимите маникюристи на 2018 година

Наградата за маникюриста, събрал най-висок вот (най-много гласове) и отличен с първо място, е ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 800 лв. за продукти с марка SNB Professional, почетна грамота от „Стар Нейлз - България“ и уникалната възможност един от неговите модели с авторски дизайн да бъде направен за маникюра на Веси Бонева за снимките на един неин видеоклип.

Наградата за маникюристът, отличен на второ място по брой гласове, е ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 600 лв. за продукти с марка SNB Professional и почетна грамота от „Стар Нейлз - България“.

Наградата за маникюристът, отличен на трето място по брой гласове, е ВАУЧЕР НА СТОЙРОСТ 400 лв. за продукти с марка SNB Professional и почетна грамота от „Стар Нейлз - България“.

Останалите 22-ма маникюристи ще получат благодарствена грамота от „Стар Нейлз - България“.

Всички отличени като любими маникюристи за 2018 година, класирали се в ТОП 25, ще получат възможността в кратко интервю да споделят с читателите на www.rozali.com най-забавната история, която им се е случила в салона.

4. Период и етапи на конкурса

Първи етап - онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за създаване и попълване на профили от страна на професионалистите маникюристи от 16 април 2018 до 31 юли 2018 година (включително).

Онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за гласуване от потребители след 1 юни 2018 година.

Втори етап - от 1 юни 2018 до 31 юли 2018 (включително) платформата на конкурса ще бъде отворена за създаване и попълване на профили от страна на участниците и за гласуване от потребителите. В 00:00 часа на 31 юли 2018 година платформата ще бъде затворена за нови регистрации за участие в конкурса.

Трети етап - от 1 август 2018 до 30 септември 2018 (включително) платформата на конкурса ще бъде отворена за качване на снимки в персоналните галерии на професионалистите и за гласуване от потребителите.

Конкурсът приключва в 00:00 часа на 30 септември 2018.

На 1 октомври 2018 година ще бъде публично обявено финалното класиране от 25-те участници, събрали най-голям брой гласове от потребителите.

5. Изисквания към участниците

Участието на професионалисти маникюристи в конкурса става единствено и само след успешно попълнена и одобрена от администраторите регистрация за участие в конкурс „Любим маникюрист за 2018 година“.

При попълване на регистрационната форма е задължително да се използва кирилица.

В конкурса има право да участва всеки професионалист маникюрист, който:

- е преминал успешно професионално обучение по маникюр и притежава документ, удостоверяващ професионалната му квалификация;

- практикува в салон за красота, намиращ се на територията на Република България.

Участието в конкурса не е обвързано със закупуване на продукт и/или със заплащане на такса за участие.

6. Процедура за участие

Регистрацията за участие в конкурса се попълва и подава изцяло онлайн.

Попълването на регистрационната форма включва:

- попълване на име и фамилия на участника;

- попълване на телефон за връзка с участника

- попълване на координати (точен адрес, телефон за записване на часове, сайт или страница във facebook) на салона, в който участникът практикува;

- попълване на анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса;

- прикачване в платформата и изпращане на снимка на документ за завършено професионално обучение, със заличени от участника лични данни, като ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, снимка и всичко друго като лични данни, видимо в документа, с изключение на ясно видим номер на документа, издателя на същия и имената на притежателя му (по примера от по-долу). В случай на незаличени лични данни, с изключение на номер на документа, издателя на същия и двете имена на притежателя му, Организаторите не носят отговорност за начина на използването им.

Пример:

Всяка успешно направена регистрация за участие в конкурса ще бъде разгледана и одобрена от администратор.

След успешно направената и одобрена от администраторите регистрация всеки регистрирал се за участие в конкурса професионалист маникюрист ще получи напълно безплатно по куриер специално произведен за конкурса козметичен продукт SNB Professional.

След получаване на продукта участникът трябва да направи снимки на най-малко 3 (три) различни модела маникюр, чиито дизайн и декорации са направени лично от него и да публикува направените снимки в галерията към неговия профил в платформата на конкурса. Задължително условие е на снимките да присъства специално произведен за конкурса козметичен продукт SNB Professional.

Преди публикуване всяка снимка преминава през одобрение от администратор.

Всяка нова публикувана снимка ще се показва заедно с профила на участника в първите 10 (десет) последно актуализирани профили в платформата за гласуване в конкурса.

7. Изисквания към снимките

Всяка снимка, която участниците качват в личните си галерии, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да не съдържа нецензурно и обидно съдържание;

- да не съдържат заснети удължители/мостри, част от каталога с декорации на участника;

- на снимката ясно да се вижда представеният модел маникюр и неговият дизайн, независимо дали е заснета едната ръка или и двете ръце;

- на снимката да присъства специално произведеният за конкурса козметичен продукт SNB Professional;

- на снимката да се вижда/т само ръка/ръце, без да се вижда лице или други части от човешкото тяло;

- на фона на снимката да няма марки и брандове, различни от SNB Professional, в това число подложки, електрически уреди, инструменти, професионални и непрофесионални козметични продукти;

- допуска се като част от фона на снимката да се вижда лого на салона или името на маникюриста- участник.

8. Права и задължения на участниците в конкурса

Всеки участник има правото да се откаже от участие в конкурса, като може да направи това с изпращане на уведомителен имейл на 25@starnails.bg . С това той губи събрания до момента вот (потребителски гласове) и декларира съгласието си профилът му в платформата на конкурса да бъде заличен.

Всеки участник има правото да популяризира участието си в конкурса лично, с цел привличане на положителен вот с помощта на каквито и колкото канали пожелае.

Всеки участник има правото да създаде само един профил в платформата.

Всеки участник има право да качи в профила си минимум 3 и максимум 30 снимки на свои авторски модели маникюр, с които да печели вота и симпатиите на потребителите на сайта www.rozali.com.

Всеки участник има правото да използва за създаване на моделите и дизайна на маникюра колкото и каквито материали предпочита.

Всеки участник има правото и задължението да участва в конкурса индивидуално, като представя само и единствено своите модели и декорации.

Всеки участник в конкурса трябва регулярно да добавя към собствената си галерия нови снимки на свои модели, за да привлича по-широк кръг от почитатели, които да гласуват за него.

Задължение на всеки участник в конкурса е да спазва добрата етика и описаните в настоящия регламент правила.

9. Права и задължения на организаторите на конкурса

Организаторите на конкурса имат правото да не одобрят регистрация за участие в конкурса, която не отговаря на изискванията.

Имат правото да не одобрят и да не публикуват снимка/снимки, чието съдържани не отговаря на изискванията.

В случаи на установени злоупотреби, организаторите на конкурса имат право да дисквалифицират участник/участници, извършили нарушения.

В случаи на неодобрение на регистрация, неодобрение и отказ от публикуване на снимка, както и при дисквалифициране на участник/участници, организаторите са длъжни да информират съответните лица с писмо на посочения от тях имейл и да обосноват своите действия.

Организаторите на конкурса са длъжни да спазват описаните етапи и срокове за провеждане на конкурса.

Задължение на организаторите на конкурса е да осигурят всички необходими условия за предотвратяване на манипулации във вота за участниците в конкурса.

Задължение на организаторите е да осигурят техническата стабилност на платформата, като „Стар Нейлз – България“ ООД, в качеството си на съорганизатор се задължава да изпрати на всеки участник необходимия му за снимките специално произведен за конкурса козметичен продукт SNB Professional.

„Стар Нейлз – България“ ООД, в качеството си на съорганизатор се задължава да осигури и предостави обявените в регламента награди, отговарящи на описаните им по-горе характеристики.

Организаторите са длъжни да поддържат потребителския интерес и активност при гласуването, като използват целесъобразно и при спазване на добрите практики подходящите онлайн платформи на „СББ Медиа“ АД.

Организаторите са длъжни да провеждат игри с гласувалите през всеки две седмици потребители и да предоставят наградите, уточнение в Регламент за гласуване в конкурса „Любим маникюрист за 2018“.

10. Авторски права

С участието си в конкурса участникът декларира и гарантира, че материалите, предоставени за участие в конкурса, са негови произведения, създадени единствено от него, че те не нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, право на собственост, претенции или права на участие във връзка с материалите за участие в конкурса. Организаторите не носят отговорност при предявяване на претенции от трети лица за използваните от участника материали в конкурса.

Всеки участник носи пълна отговорност и се задължава да обезщети организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в конкурса в нарушение на действащото законодателство и настоящите правила.

Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Организаторите уведомяват участниците, че:

Организаторите са вписани като администратори на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни;

предоставените от тях лични данни се използват от Организаторите за целите на: провеждането на този конкурс и реализация на законните права и интереси във връзка него;

при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството "обработващ лични данни" по смисъла на §1, т.З от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните;

предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер;

всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

С участието си в този конкурс регистрираните участници дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани за нуждите на конкурса и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.

За възникнали въпроси, свързани с участието в конкурса:

„Стар Нейлз - България“

25@starnails.bg

телeфон 0877 558 770 (всеки работен ден от 09:00 h до 18:00 h)

Организаторите си запазват правото да правят променят или допълват Регламента за участие в конкурса, както и да преустановят провеждането му по всяко време.

Последната редакция по Регламента е направена на 19 април 2018 г.