Регламент за гласуване в конкурса „Любим маникюрист за 2018 година“


1. Организатори на конкурса

Организатори на конкурса са „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Влайков” 15, ет. 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител и „СББ Медиа“ АД, ЕИК 131173325, ИН по ЗДДС BG 131173325, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Отец Паисий” 15, представлявано от Димитър Красимиров Друмев – Изпълнителен директор.

2. Правила за гласуване и участие в игрите с награди

Право да гласува за един или повече от един участник има всеки онлайн потребител, навършил 18 години, който желае да упражни правото си на глас за предпочитан от него маникюрист.

Всеки потребител има право да гласува за определен участник еднократно.

Всеки потребител има право да гласува за повече от един участник.

За да даде успешно своя вот, потребителят не е длъжен да направи регистрация в сайта www.rozali.com.

Потребителят има право да даде своя глас през facebook.

Ако потребителят желае да участва и в следващата игра, то той трябва да гласува повторно, но за друг маникюрист.

3. Игри с награди и подаръци за гласувалите

Първата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 1 юни до 17 юни 2018 (включително) и ще се проведе на 18 юни 2018, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта.

- Награден фонд: 5 (пет) комплекта за маникюр на SNB Professional.

Втората игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 18 юни до 1 юли 2018 (включително)и ще се проведе на 2 юли 2018, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта.

- Награден фонд:5 (пет) козметични комплекта на SNB Professional.

Третата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 2 юли до 15 юли 2018 (включително) и ще се проведе на 16 юли 2018, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта.

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта на SNB Professional.

Четвъртата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 16 юли до 29 юли 2018 (включително) и ще се проведе на 30 юли 2018, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта.

- Награден фонд:5 (пет) козметични комплекта на SNB Professional.

Петата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 30 юли до 12 август 2018 (включително) и ще се проведе на 13 август 2018 на случаен принцип, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта.

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта на SNB Professional.

Шестата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 13 август до 26 август 2018 (включително) и ще се проведе на 27 август 2018, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта. .

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта на SNB Professional.

Седмата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 27 август до 9 септември 2018 (включително) и ще се проведе на 10 септември 2018, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта. .

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта на SNB Professional.

Осмата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 10 септември до 23 септември 2018 (включително) и ще се проведе на 24 септември 2018 на случаен принцип, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички участници в играта.

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта на SNB Professional.

Наградите за всяка игра се осигурява от съорганизатора „Стар Нейлз – България“ ООД и се предоставят най-малко 10 дни преди обявената дата за провеждане на играта.

За възникнали въпроси, свързани с конкурса и гласуването:

„Стар Нейлз - България“

25@starnails.bg

телeфон 0877 558 770 (всеки работен ден от 09:00 h до 18:00 h)

Организаторите си запазват правото да правят промени или допълват официалните правила, както и да преустановят провеждането на конкурса по всяко време.